Borsa nedir?

Değerli evrakların (menkul kıymetlerin) ticaretinin yapıldığı kurumsal piyasalardır. Genelde bu değerli evraklar hisse senetleri olmaktadır. Bir piyasadır, çünkü menkul kıymetlerin ticaretinin yapıldığı yerlerdir. Kurumsaldır, çünkü kendine özgü kuralları ve standartları varır. Borsalar, sadece hisse senetlerinin değil, başka tür emtiaların (ticari malların) ve enstrümanların da ticaretinin yapıldığı yerlerdir. Döviz ticareti için döviz borsaları (Forex) veya türev araçlar için VOB (Vadeli Opsiyon Borsası) vardır. Borsa alıcı ve satıcının karşılaşmasını sağlayan kolaylıklar sunar. VOB bu kolaylığı, Türkiye’nin her tarafından elektronik olarak ulaşılabilecek bir bilgisayarlı alım satım sistemi ile sağlayacaktır. Bu şekilde çok sayıda katılımcıya ulaşmak, borsada kote edilmiş sözleşmelerin fiyatlarının etkin bir şekilde oluşmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda borsa, piyasa katılımcılarının güven ve istikrar içerisinde, şeffaf olarak işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlar.

Borsada işlemler alıcı ve satıcının yüz yüze gelmesiyle değil, Borsanın alım satım sistemine emirlerin elektronik ortamda girilmesi ve bu emirlerin eşleşmesi suretiyle gerçekleşir(alım/satım emirleri). Emirlerin eşleşmesiyle ilgili sözleşme yapılmış olur. Yatırımcılar emirlerini doğrudan borsaya iletemezler. Emirlerini borsa üyeleri(aracı kurumlar, bankalar) vasıtasıyla verebilirler.

İMKB Tanımıyla Hisse Senedi:
Anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, özel kanunla kurulmuş kamu kuruluşları tarafından çıkarılan; sermayenin belirli bir bölümünü temsil eden, sahibine ortaklık haklarından yararlanma imkanı veren, kıymetli evraka hisse senedi denir.

İMKB Tanımıyla Borsa:
Borsa, ticaretle veya finansal işlemlerle uğraşan kişilerin toplandıkları kamuya açık kurallı finansal organizasyondur.

İMKB Tanımıyla Borsa’da Fiyat Oluşumu?
Borsa’da fiyatlar, çok sayıdaki menkul kıymet alım satım emirlerinin belirli kurallar çerçevesinde aleni şekilde karşılaşmasıyla oluşur.

Sık Kullanılan Terimler:

İşlem hacmi ne demektir?
Tüm hisse senetleri için gerçekleşen işlemlerdeki her emrin içerdiği hisse senedi sayısı ile işlem fiyatının çarpılarak elde edilen yekünlerin toplanmasıdır.

İşlem miktarı ne demektir?
Bir seansta veya belli bir dönemde alınıp satılan menkul kıymet adedidir.

Açığa satış işlemleri ne demektir?
Açığa satış işlemi, sahip olunmayan menkul kıymetlerin ödünç alınmak suretiyle satılması demektir.

Borsanın 3 Temel Amacı Vardır:

1- Şirketlere ve dolayısı ile ekonomiye halka açılmalar yolu ile kaynak sağlayabilmek.
2- Tasarruf sahiplerinin güvenilir ve şeffaf bir biçimde yatırımlarını değerlendirebilmesi.
3- Hisse senetlerini alıp-satmak isteyenlerin buluşabileceği bir ortam.

Borsada Fiyatlar Neden Hep Dalgalanır?

Borsada fiyatlar sürekli olarak hareket halindedir. Bu dalgalanmalar aslında bir şirketin herkesin kafasındaki değerinin ve herkesin gelecekle ilgili öngörülerinin farklı olmasından kaynaklanır. Hisse fiyatlarını etkileyen faktörleri ikiye ayırabiliriz:

1-Genel Faktörler: Ekonomi, politika ve dünyadaki gelişmeler fiyatlar üzerinde etkilidir.
2-Şirketle İlgili Faktörler: Yatırım yapmayı düşündüğünüz şirketin durumu, yönetimi, faaliyetleri, pazar payı, vb…

NOT: Borsada yatırım yapılırken şirketlerin geçmişine yada bugününe değil geleceklerine yatırım yapılır, çünkü bugünkü durum zaten fiyatlanmıştır. Şirketin geleceğine ilişkin beklentileriniz alım-satım kararınız demektir. Kimse batacağını yada büyük zararlar açıklayacağını düşündüğü şirkete yatırım yapmak istemez.