Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözümü (Tahkim)

Bakanlığımızın müzakerelerini gerçekleştirdiği YKTK Anlaşmaları, yatırım uyuşmazlıklarının uluslararası tahkim aracılığıyla çözümlenmesine imkân vererek yatırımcılara ev sahibi ülkenin yargı sistemine tabi olma dışında bir seçenek sunmaktadır. Bu çerçevede, bölüm altında Türk hukukunda uluslararası tahkimin rolü, tahkim ile ilgili uluslararası düzenlemeler ve Ülkemiz firmalarının taraf olduğu tahkim davaları hakkında bilgiler sunulmaktadır.