Serbest Bölgeler

Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerler olarak tanımlanabilir. 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'nda serbest bölgelerin kurulması ve işletilmesindeki temel amaçlar; ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek olarak sıralanmıştır. Bulundukları ülke ekonomilerine sağladıkları katkıların yanında, esnek ve çağdaş idari yapılarıyla dış ticarete yönelmek isteyen firmalara modern ve gelişmiş bir yatırım ortamı sağlayan serbest bölgeler lojistik merkezler olarak ülkemizde de önemlerini artırmaktadırlar.

Ülkemizde temel olarak ihracata dayalı yatırım ve üretimi teşvik etmek amacıyla 1987 yılından bu yana Akdeniz kıyısında, Mersin, Antalya ve Adana-Yumurtalık Serbest Bölgeleri, Ege Bölgesinde Ege (İzmir), Denizli ve İzmir Serbest Bölgeleri, Marmara Bölgesinde, İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul Endüstri ve Ticaret, İstanbul Trakya, Avrupa, Kocaeli, Tübitak-Mam Teknoloji ve Bursa Serbest Bölgeleri, Karadeniz kıyısında, Trabzon, Rize ve Samsun Serbest Bölgeleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Mardin ve Gaziantep Serbest Bölgeleri, İç Anadolu Bölgesinde, Kayseri Serbest Bölgesi faaliyete geçmiştir.

Serbest Bölgeler hakkında genel bilgiye ulaşmak için tıklayınız.Duyurular

Serbest Bölgeler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 5946 Sayılı Kanun Yürürlüğe Girmiştir
Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yürürlüğe Girmiştir


Serbest Bölge verilerinin daha sağlıklı oluşturulmasını ve serbest bölge işlemlerinin on-line olarak izlenebilmesini sağlayacak web tabanlı Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı Projesi ile ilgili açıklamalar Bakanlığımız Web sayfasında "E-İmza Uygulamaları" altında yayımlanmıştır.

Linkler

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü E-Mail: sbgm@ekonomi.gov.tr
Adana-Yumurtalık Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: adanaysbm@ekonomi.gov.tr
Antalya Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: antalyasbm@ekonomi.gov.tr
Avrupa Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: avrupasbm@ekonomi.gov.tr
Bursa Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: bursasbm@ekonomi.gov.tr
Denizli Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: denizlisbm@ekonomi.gov.tr
Ege Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: egesbm@ekonomi.gov.tr
Gaziantep Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: gaziantepsbm@ekonomi.gov.tr
İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: iahlsbm@ekonomi.gov.tr
İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: iendustrisbm@ekonomi.gov.tr
İstanbul Trakya Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: itrakyasbm@ekonomi.gov.tr
İzmir Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: izmirsbm@ekonomi.gov.tr
Kayseri Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: kayserisbm@ekonomi.gov.tr
Kocaeli Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: kocaelisbm@ekonomi.gov.tr
Mardin Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: mardinsbm@ekonomi.gov.tr
Mersin Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: mersinsbm@ekonomi.gov.tr
Rize Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: rizesbm@ekonomi.gov.tr
Samsun Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: samsunsbm@ekonomi.gov.tr
Trabzon Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: trabzonsbm@ekonomi.gov.tr
Tübitak Mam Teknoloji Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: teknolojisbm@ekonomi.gov.tr