Yatırım Garanti Kuruluşları

Yatırımcıların yatırımlarının doğrudan ve dolaylı kamulaştırmalara ve diğer ticari olmayan risklere karşı (iç savaş, isyan, siyasi istikrarsızlık, ayaklanma veya ev sahibi devletin sözleşme ihlalleri gibi durumlar) korunması ve sigortalanması amacıyla kurulmuş bulunan çeşitli kamu, özel veya kamu-özel sektör işbirliği ile oluşturulmuş kurumlar faaliyette bulunmaktadır. MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency- Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı) ve ICIEC (The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit- Yatırım Sigortası ve İhracat Kredisi için İslami Şirket) bu amaçla hizmet veren ve ülkemiz yatırımcılarının da faydalanabileceği kurumlardır.

MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency - Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı)

MIGA Dünya Bankası Grubunun üyesidir. Yatırımcılara ve kredi verenlere siyasi risk sigortası sağlayarak ve gelişmekte olan ekonomilerin özel yatırımları çekmesine yardımcı olarak doğrudan yabancı yatırımları teşvik etmeyi amaçlamıştır.

ICIEC (The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit-Yatırım Sigortası ve İhracat Kredisi için İslami Şirket)

"Siyasi Risk Sigortası" hizmeti veren bir diğer uluslararası kuruluş ise ülkemizin de üyesi olduğu İslam Kalkınma Bankası'na bağlı "The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit- ICIEC (Yatırım Sigortası ve İhracat Kredisi için İslami Şirket) "dir. Merkezi Cidde'de bulunan kuruluşa Türkiye'de 1997 yılında ortak statütüsünde katılmış bulunmakta olup, Şirket temel olarak ticari olmayan risklere karşı poliçeler satmaktadır.