OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi Türkiye Ulusal Temas Noktası

Ulusal Temas Noktası Nedir?

Ülkemizin üyesi olduğu İktisadi İşbirliği ve Gelişme Örgütü (OECD) tarafından 27 Haziran 2000 tarihinde çok uluslu şirketlere yönelik yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumlu iş yapma prensiplerini ve standartlarını içeren Çok Uluslu Şirketler Rehberin (Rehber) kabulüne ilişkin bir Konsey Kararı alınmıştır.

Hâlihazırda aralarında ülkemizin de bulunduğu 34 OECD üyesi ülke ile 12 OECD üyesi olmayan katılımcı ülke tarafından gönüllülük esasına göre taraf olunan Rehber ve “Uluslararası Yatırımlar ve Çok Uluslu Şirketler Deklarasyonu” ile üye devletlerce uluslararası yatırımlara ve bu yatırımları gerçekleştirecek yatırımcılara yönelik yapıcı ve işbirliğine dayalı bir tutum benimseneceği kabul edilmiştir.

Rehber’in tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek, Rehber’deki prensiplere ve standartlara ilişkin başvuruları değerlendirmek ve ortaya çıkabilecek sorunların çözümüne katkıda bulunmak üzere, diğer kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte etkin bir şekilde çalışacak bir Ulusal Temas Noktası (UTN) oluşturmak yükümlülüğünü taşımaktadırlar.

Ulusal Temas Noktalarının, Rehberin tanıtılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürütmesi ve ülkelerinde Rehberin uygulanmasına ilişkin ortaya çıkan ihlal başvurularını tarafsız, öngörülebilir, adil ve Rehberde yer alan prensip ve standartlarla uyumlu bir şekilde sonuçlandırması öngörülmektedir. Ulusal Temas Noktaları bu katkıyı, Rehberde yer alan prensiplerin ve standartların ihlali konusunda kendisine iletilen başvurulara ilişkin gerekli tespitleri yaparak ve taraflar arasında uzlaşı arayışına yönelik görüşmeler için uygun ortamı oluşturarak sağlamaktadır.

Ülkemizde Rehberi tanıtmak, şikâyetleri incelemek ve karara bağlamak üzere, Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Türkiye UTN’si olarak görevlendirilmiştir.