Siyasi Risk Sigortaları

Siyasi Riskler; savaş hali, iç savaş, ihtilal, ayaklanmalar, yatırım faaliyeti ile ilgili hukuki çerçevede meydana gelen beklenmeyen değişiklikler, siyasi iktidar değişikleri neticesinde yeni kurulan hükümetlerin yatırım faaliyetinin dayandığı sözleşmeleri feshetmesi ya da yeni şartlar getirecek şekilde sözleşmeleri gözden geçirmesi gibi durumları kapsamaktadır. Bu çerçevede, Ülkemiz firmalarının yurt dışında gerçekleştirdiği yatırımlar da siyasi risklerle karşılaşma riski taşımakta olup, bölüm içerisinde siyasi risk sigortası türleri ve sigorta yaptırmak için hangi kurumlardan yararlanabileceği incelenmektedir.