13 Yılda Doğu ve Güneydoğuya Yapılan Yatırım

Türkiye'de son 13 yılda, ulaştırma, eğitim, sağlık, enerji, orman ve su ile TOKİ yatırımlarına toplam 462,8 milyar lira ayrılırken, bu tutarın yaklaşık dörtte birinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine tahsis edildiği bildirildi.

AA tarafından çeşitli bakanlık verilerinden derlenen bilgilere göre son 13 yılda Türkiye'nin 81 iline, 6 önemli yatırım alanında toplam 462 milyar 791 milyon lira tahsis edilirken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine bu yatırımlardan ayrılan payın büyüklüğü 105,4 milyar lirayı buldu.

Son 13 yıl boyunca Doğu Anadolu Bölgesi'ne ayrılan yatırım tutarı 55 milyar 917 milyon lira, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne ayrılan pay 49 milyar 451 milyon lira oldu. Böylelikle söz konusu dönemde Türkiye genelinde yapılan yaklaşık her dört yatırımdan biri bu bölgelere katkı sağladı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine tahsis edilen ulaştırma yatırımları Türkiye genelindeki yatırımların yüzde 18,8'ini buldu, eğitimde bu oran yüzde 26,9, sağlıkta yüzde 22,8, orman ve su işlerinde 26,8, enerjide yüzde 22,7, TOKİ yatırımlarında da yüzde 23,7 oldu.

DOĞU ANADOLU'YA EN ÇOK ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME YATIRIMI YAPILDI

Doğu Anadolu Bölgesi'ni kapsayan yatırımlarda 21,9 milyar lira ile ilk sırayı ulaştırma ve haberleşme aldı, bunu 11,3 milyar lira TOKİ, 9,9 milyar lira ile orman ve su işleri, 6,3 milyar lira ile eğitim, 3,4 milyar lira ile sağlık, 2,9 milyar lira ile de enerji ve tabii kaynaklar yatırımları takip etti.

Bölgedeki yatırımlarda aslan payını ise 9 milyar 748 milyon lira ile deprem sonrası yatırımların arttığı Van aldı. Buna göre söz konusu kente 3 milyar 500 milyon liralık TOKİ yatırımı yapıldı. Van'ı, 6,6 milyar liralık yatırımla Erzurum, 6,2 milyar liralık yatırımla da Malatya izledi.

GÜNEYDOĞUDA EN ÇOK YATIRIM ŞANLIURFA'YA

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise söz konusu dönemde 11,6 milyar liralık ulaştırma ve haberleşme, 16,6 milyar liralık orman ve su işleri, 6,9 milyar liralık TOKİ yatırımı aldı. Bölgeye ayrıca 6,7 milyar liralık eğitim, 4,8 milyar liralık enerji ve tabii kaynaklar, 2,7 milyar liralık da sağlık yatırımında bulunuldu.

İller itibarıyla bakıldığında en yüksek yatırım 10 milyar 599 milyon lira ile Şanlıurfa'ya tahsis edildi. Şanlıurfa'yı 8 milyar 302 milyar lira ile Mardin, 8 milyar 238 milyar lira ile de Diyarbakır izledi.